De gemeenteraad van Moerdijk steunt het plan van het college om het dorp Moerdijk te behouden en de leefbaarheid te verbeteren.

In een motie die donderdagavond unaniem werd gesteund staat verder dat er een concreet plan moet komen voor de toekomst van het dorp en dat het vertrouwen van de inwoners in de gemeente moet worden hersteld.

"We geloven in de leefbaarheid van het dorp", zei fractievoorzitter Marco Weda van de grootste raadsfractie Onafhankelijk Moerdijk.

De discussie over de toekomst van Moerdijk is losgebarsten na een advies van voormalig minister Ed Nijpels, die constateerde dat het dorp de ontwikkeling van de haven in de weg zit. Nijpels vindt dat er nu een fundamentele keuze moet worden gemaakt.

Het college wil de haven laten groeien en het dorp met maatregelen leefbaar houden. Maar de gemeente kreeg de afgelopen periode ook duidelijke signalen dat veel inwoners twijfelen over een toekomst voor het dorp. Er wordt daarom nog een schriftelijke enquête gehouden die alle inwoners binnen een paar dagen ontvangen.

Een definitieve beslissing was gepland in februari maar de gemeenteraad vindt een goed proces belangrijker dan een besluit voor een bepaalde datum, staat in de motie. ''Er moet weer rust komen in het dorp’’, aldus de VVD.