De NS gaat treinen die in de spits vaak met drukte kampen langer maken.

Het gaat onder meer om negen sprinters en vijf intercity's op de lijnen Amsterdam-Zwolle, Uitgeest-Rotterdam CS en Den Bosch-Nijmegen, blijkt uit een brief van de NS aan reizigersverenigingen.

Reizigersorganisaties en vakbond FNV Spoor klagen al langer over volle treinen in het spitsuur en tijdens werkzaamheden.

In een brief aan reizigersorganisaties Rover en de Maatschappij Voor Beter OV laat de NS weten dat de intercity's tussen Den Haag CS en Enschede en tussen Schiphol en Amsterdam Zuid al langer zijn gemaakt.

Werkgroep

Verder wordt een landelijke werkgroep aangekondigd. Die gaat alle binnengekomen klachten over te grote drukte in de trein tegen het licht houden.

Ook neemt de werkgroep hinderlijke spoorwerkzaamheden onder de loep. Op basis van het advies dat hieruit volgt kunnen treinen langer worden gemaakt of extra bussen worden ingezet.

Extra personeel

Bij de start van de nieuwe dienstregeling, die volgende week ingaat, wordt extra personeel ingezet om het aantal reizigers te tellen. Zo moet worden nagegaan of de prognoses van het aantal reizigers kloppen.

De normen voor het inschatten van reizigersstromen tijdens onderhoud worden aangescherpt. Aanleiding hiervoor zijn recente problemen bij onderhoud aan het spoor tussen Amsterdam Centraal en Leiden en tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk. Op die routes stapten soms te veel mensen over op een vervangende busdienst of reisden er juist te veel om.