De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben op giro 555 voor de slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen inmiddels ruim 34 miljoen euro opgehaald. 

Dat heeft SHO-actievoorzitter Henri van Eeghen dinsdag bekendgemaakt

De vorige tussenstand van de grote inzamelingsactie lag op bijna 33,5 miljoen euro. Het geld wordt verdeeld onder negen organisaties die bij de SHO zijn aangesloten.

Zij zijn via een lokaal netwerk in het getroffen gebied actief. Er wordt vooralsnog vooral veel noodhulp verleend, maar ook gaat er steeds meer geld naar wederopbouwactiviteiten. Volgens de SHO worden overal in Nederland nog steeds hulpinzamelingsacties gehouden.

Inmiddels zijn naar schatting ruim 1.100 hulporganisaties van over de hele wereld actief in het rampgebied. De activiteiten van deze ontwikkelingsorganisaties worden gecoördineerd door OCHA, een organisatiesysteem van de Verenigde Naties, zodat de hulpverlening op elkaar wordt afgestemd en hulporganisaties zaken niet dubbel doen.

Het overleg is ook nodig om snel te kunnen zien waar er tekorten zijn. Verder zijn er ook nog ontelbare lokale, particuliere initiatieven.

Tsunami

Door de catastrofe in het rampgebied zitten ongeveer 5 miljoen mensen zonder inkomen en zijn 2,5 miljoen mensen afhankelijk van voedsel, stelt het Rode Kruis in Nederland. In totaal zijn volgens de organisatie 5 keer zoveel mensen getroffen dan tijdens de tsunami in 2004.

De SHO-hulporganisaties verwachten nog 3 tot 4 jaar op de Filipijnen bezig te zijn met herstelwerkzaamheden, zoals het repareren van riolen en waterleidingen, opbouwen van huizen en bouwen van nieuwe ziekenhuizen. Het geld dat via giro 555 is binnengekomen, wordt binnen 2 jaar besteed, is kort geleden afgesproken.

Veel van de werkzaamheden worden planmatig aangepakt via de 13 verschillende coördinatieclusters van OCHA, waaronder de clusters voedselvoorziening, gezondheidszorg, educatie, logistiek en veiligheid.