Om allochtone jongeren te helpen aan een betere positie op de arbeidsmarkt start maandag een project met bedrijfsmentoren.

Een jonge mentor afkomstig uit het bedrijfsleven begeleidt scholieren, onder meer om hun netwerk te vergroten en ze op weg te helpen in het bedrijfsleven.

Het project Link2Work is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en de Sociaal-Economische Raad (SER). Allochtone jongeren in Rotterdam-Zuid en Amsterdam komen er het eerst voor in aanmerking.

Het percentage voortijdig schoolverlaters onder jongeren van niet-westerse afkomst is meer dan gehalveerd en steeds meer jongeren stromen door naar een hoger opleidingsniveau.

Toch leidt dat voor hen nog niet tot een betere positie op de arbeidsmarkt.

Techniek

Ze kiezen niet vaak voor de zorg of de techniek, sectoren waar juist relatief veel werk te vinden is. De werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren is bijna drie keer zo hoog als onder autochtone jongeren.

De lancering van het project vindt maandagmiddag plaats in het kantoor van de SER in Den Haag in aanwezigheid van de Amsterdamse wethouder Andrée van Es en directeur Marco Pastors van het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid in Rotterdam.