Het KNMI geeft code rood (weeralarm) af als de weersituatie gevaar kan opleveren en er grote overlast of mogelijk zelfs "ontwrichting van de samenleving kan ontstaan".

In het geval van een storm is er aanleiding voor code rood als er tussen november en april windstoten zijn van minstens 100 kilometer per uur en minstens 120 kilometer per uur aan de kust.  

De mogelijke gevolgen of effecten van het extreme weer zijn bijvoorbeeld bomen die ontworteld kunnen worden, wateroverlast en gevaarlijke situaties op de wegen. 

"Het weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal (een standaardgebied ter grootte van ten minste 50 x 50 kilometer of over een lengte van minstens 50 kilometer ) optreden", meldt het KNMI

"Het weeralarm kan gelden voor het hele land maar ook regionaal voor bepaalde provincies." Code rood wordt nooit eerder dan twaalf uur van te voren afgegeven.

De code rood van 5 december is pas het derde weeralarm sinds de invoering van de nieuwe maatstaven op 1 januari 2011. De laatste keer was tijdens de storm op 28 oktober.