De Inspectie Jeugdzorg heeft het verscherpt toezicht bij de William Schrikker Groep opgeheven. Dat liet de inspectie woensdag weten.

De onderdelen jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg stonden sinds februari onder verscherpt toezicht na meldingen van kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag in een van de pleegzorghuizen waar de William Schrikker Groep (WSG) kinderen plaatste. 

Mogelijke risico's voor kinderen onder begeleiding van de WSG werden volgens Jeugdzorg onvoldoende systematisch ingeschat.

Vorige maand voerde Jeugdzorg een steekproef uit onder 150 medewerkers. Daaruit bleek dat de inschatting van de veiligheidsrisico's voor de kinderen inmiddels voldoende is.