In de nacht jagen op vossen met behulp van kunstlicht is niet toegestaan in Nederland. 

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in twee zaken over door provincies verleende ontheffingen voor het doden van vossen in de nacht. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De Faunabescherming stapte naar de Raad van State om de ontheffing aan te vechten die het provinciebestuur van Noord-Holland in 2010 aan de stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland verleende voor het afschieten van vossen in de nacht om weidevogels te beschermen.

Daarbij mocht gebruik worden gemaakt van kunstlicht en honden.

Ontheffing

De Raad van State bepaalt nu dat de ontheffing onterecht is verleend. De gemeente had zich gebaseerd op de Flora- en faunawet, maar die is in strijd met een overeenkomst van de Benelux. Daar staat in dat het jagen op vossen alleen is toegestaan in het eerste uur na zonsondergang en het laatste uur voor zonsopgang.

Kunstlicht mag bij het jagen in de nacht sowieso niet worden gebruikt.

De rechtbank in Haarlem oordeelde in 2010 dat bij het doden van vossen geen honden mogen worden gebruikt en dat niet geschoten mag worden vanaf auto's. De Faunabescherming ging daartegen in beroep bij de Raad van State, omdat de stichting vindt dat de provincie de ontheffing helemaal nooit had mogen verlenen.

De Raad van State deed woensdag ook uitspraak in een soortgelijke zaak die in Friesland speelde.