Oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Tegen de 52-jarige voormalig bestuurder van de provincie Noord-Holland was vier jaar cel geëist wegens corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. 

De rechtbank kwam tot een lagere straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak. 

Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder meer een ''politieke afrekening" en een ''persoonlijke hetze". Volgens de rechtbank is daar geen sprake van. 

Geld

De oud-bestuurder nam volgens de rechtbank als bestuurder geld aan van bedrijven die zaken wilden doen met de provincie. 

Hij deed ondernemers beloftes en liet zich daarvoor via een omweg en met valse facturen betalen. Het geld kwam terecht op rekening van zijn bedrijf Move Consultants, dat op naam stond van zijn vrouw. 

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers met zijn handelswijze het vertrouwen in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag ''zwaar aan" en verwijt hem dat hij tijdens de behandeling van zijn zaak geen blijk heeft gegeven het laakbare van zijn eigen gedrag in te zien.

Tevreden

Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met het vonnis, ook al pakte de opgelegde straf een jaar lager uit dan geëist. ''Het blijft een forse celstraf, die in lijn is met de strafeis", zei persofficier van justitie Michiel Zwinkels dinsdag.

''De lagere straf is het gevolg van het feit dat de rechtbank Hooijmaijers van een van de vijf corruptiegevallen heeft vrijgesproken. Verder heeft de rechtbank duidelijk gemaakt hoe zij tegen de feiten aankijkt en gehamerd op het belang van een integere overheid."

Hoger beroep

Ton Hooijmaijers tekent hoger beroep aan tegen zijn veroordeling door de rechtbank in Haarlem. Dat zei de oud-gedeputeerde direct na afloop van de zitting waarin de rechtbank vonnis wees.

Volgens Hooijmaijers is er sprake van een ''gerechtelijke dwaling". Hij vergeleek zichzelf met Lucia de Berk (gerehabiliteerd na een veroordeling tot levenslang) en klokkenluider Ad Bos. Na ''een stap achteruit" bij de rechtbank hoopt hij ''een stap vooruit" te kunnen zetten in hoger beroep. Veroordeeld worden is wat Hooijmaijers betreft ''het ergste wat je kan overkomen, vooral als je niets hebt gedaan."

''Het is onvoorstelbaar dat je veroordeeld kunt worden voor iets dat niet is gebeurd maar dat had kúnnen gebeuren." Het vonnis is voor Hooijmaijers - die eerder in summier commentaar zei dat hij vertrouwen had in deze rechtbank - het bewijs dat het ''blijkbaar" niet om de feiten gaat, maar dat suggestie een hoofdrol heeft gespeeld in zijn strafzaak.