De gang van zaken in het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis heeft lange tijd te wensen over gelaten. Tussen 2010 en 2012 ging het op veel vlakken mis. 

Dat blijkt uit een rapport (pdf) dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag uitbracht over de periode van verscherpt toezicht in het ziekenhuis.

Volgens IGZ waren financiële en individuele belangen belangrijker dan die van patiënten, dossiers werden niet goed bijgehouden, er werd niet goed gecommuniceerd over de patiënten en de supervisie van arts-assistenten was niet in orde.

Dat was niet alleen zo op de afdeling cardiologie, waar de problemen als eerste aan het licht kwamen, maar ook op andere afdelingen.

Eilandencultuur

De inspectie spreekt van een 'eilandencultuur' in het ziekenhuis, "waar het bieden van veilige en verantwoorde zorg niet in samenhang werd georganiseerd en niet vanzelfsprekend was".

Bij de vakgroep cardiologie, en bij andere vakgroepen, werd niet correct gehandeld omtrent euthanasie en slaapmedicatie tijdens de stervensfase, stelt de IGZ. Dat is inmiddels wel goed geregeld. De supervisie van de arts-assistenten is ook weer op orde. Inmiddels zijn er ziekenhuisbrede afspraken over hoofdbehandelaarschap, dossiervoering en informatieoverdracht.

Sterftecijfer

Eind 2011 bleek dat het ziekenhuis het hoogste sterftecijfer van alle ziekenhuizen in Nederland had.  Het ziekenhuisbestuur liet daarop een onderzoek uitvoeren, waarna in de zomer van 2012 al vele misstanden aan het licht kwamen. 

De medische staf werd toen op deze fouten gewezen, maar er werden vervolgens geen verbetermaatregelen genomen, aldus het IGZ.  "Tot dat moment had het ziekenhuis adequaat gereageerd, maar toen de uitkomsten van dat onderzoek bekend werden, koos het ziekenhuis ervoor fundamentele problemen in de patiëntenzorg niet te erkennen en geen structurele verbeteringen in te zetten."

In het najaar werd het ziekenhuis op last van de inspectie gesloten. De IGZ bereidt momenteel een tuchtklacht voor tegen drie cardiologen van het ziekenhuis.

​Toezicht

Afgelopen zomer werd het ziekenhuis failliet verklaard. Het Spijkenisse Medisch Centrum is op dezelfde locatie inmiddels een nieuw ziekenhuis gestart. De inspectie houdt in ieder geval nog tot het einde van dit jaar intensief toezicht op het ziekenhuis totdat het uit de opstartfase is.