Klokkenluider Ad Bos is na twaalf jaar definitief van strafvervolging verlost. 

Het gerechtshof in Amsterdam maakte maandag een einde aan de al jaren slepende zaak tegen de 65-jarige Bos door het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk te verklaren.

Het OM had hier zelf om gevraagd, omdat er met de vervolging van Bos eigenlijk geen enkel doel meer diende en de zaak veel te lang heeft geduurd. Ook erkent het OM het maatschappelijk belang van Bos als klokkenluider.

Bos reageerde maandag opgelucht, maar ook bedaard. ''Het kwartje moet nog even vallen', zei hij direct na afloop. ''Maar natuurlijk ben ik blij en zal het straks gevierd worden.''

De klokkenluider sluit niet uit nog een procedure te starten om de juridische schade vergoed te krijgen. "Ik moet nog wennen aan het idee dat ik na twaalf jaar niet langer een verdachte ben. Over een paar weken ga ik me beraden op eventuele verdere stappen", aldus Bos tegen NU.nl.

Bos is de klokkenluider geweest in de zogeheten bouwfraudeaffaire. Hij beschikte over een schaduwboekhouding van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem, waarmee hij in 2001 de omvangrijke bouwfraude aan het licht bracht.

Bos werd in 2005 schuldig verklaard, maar kreeg geen straf. Het OM ging daarop in hoger beroep, waarna het gerechtshof in Den Haag in 2010 constateerde dat Bos geen eerlijk proces had gehad en verbood verdere vervolging. Justitie ging daarop in cassatie, waarna de zaak werd verwezen naar het Amsterdamse hof.

Camper

Zijn rol als klokkenluider maakte dat Bos, destijds leidinggevende bij Koop Tjuchem, zonder werk kwam te zitten. Verstoken van een inkomen woonde hij met zijn echtgenote geruime tijd in een camper.

In 2009 bereikte Bos met het ministerie van Binnenlandse Zaken een akkoord over een schadevergoeding. Bos had ruim 10 miljoen euro geclaimd. Hoe hoog het uiteindelijk uitgekeerde bedrag is geweest, is niet bekendgemaakt.