In kuilen in het dorp Lent bij Nijmegen zijn vorige maand sporen van miltvuur gevonden. Het miltvuur kwam voor in beenderresten van van vee dat in de kuilen is vernietigd. 

De inhoud van de kuilen is vrijdag door deskundigen verwijderd en vernietigd, aldus de gemeente Nijmegen maandag. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid geweest.

De kuilen met ongebluste kalk werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nevengeul langs de Waal bij Nijmegen. De vondst van dergelijke zogenoemde witte kuilen is volgens de gemeente niet uniek.

Ze worden wel vaker gevonden bij graafwerkzaamheden op het platteland. Daarom zijn er ook landelijke afspraken over de handelwijze als zo'n kuil wordt aangetroffen.

Toen de uitvoerder de kuilen vond, zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM en de GGD gewaarschuwd. De vindplaats is afgesloten en de kuilen werden afgedekt.

Antrax

Nadat onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA vorige week had aangetoond dat er nog miltvuur (antrax) in de botten voorkwam, is de hele vindplaats afgegraven.

Het was decennia geleden niet ongewoon dat met antrax besmet vee in zulke kuilen met ongebluste kalk werd begraven. De ongebluste kalk moest ervoor zorgen dat de miltvuurbacterie onschadelijk werd gemaakt. Deze methode is sinds 1942 verboden, zegt de gemeente.

Miltvuur kan voor mensen gevaarlijk zijn bij huidcontact, maar is met antibiotica te behandelen. Er zijn volgens de gemeente geen sporen van de antrax via de lucht verspreid.