De huidige maatregelen die geweld tegen de politie moeten voorkomen, werken niet. Het probleem wordt juist erger, zo schrijft politievakbond ACP maandag in een brief aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).

De bond noemt het ''bijna vijf over twaalf'' en vindt het tijd om de ''voorstellen over de aanpak te intensiveren.''

De ACP doet in de brief veertien suggesties aan Opstelten. Zo wil de ACP dat agenten meer trainingsuren krijgen, bijvoorbeeld één dag per maand, om scherper, zelfverzekerder en mentaal weerbaarder te worden.

Ook moeten geweldsplegers tegen de politie zwaarder gestraft worden: iets wat al was afgesproken, maar het Openbaar Ministerie (OM) volgens de bond nu niet altijd eist.

Opstelten heeft volgens de ACP beloofd dat laatste te onderzoeken en in september met resultaten te komen, maar de ACP zegt nog steeds niets te hebben gehoord.

Protocol

De ACP pleit ook voor een goed en uitgebreid landelijk geweldsprotocol. Nu is er alleen een basisprotocol dat bij een algemeen plan (Veilig en Gezond werken) zit ''ingepropt'', constateert de organisatie. Bovendien moeten er meer uren voor worden vrijgemaakt.

Verder zouden op proces-verbalen alleen dienstnummers vermeld moeten worden, in plaats van de namen van politiemensen.

Woningen van bedreigde collega's moeten beveiligd worden en in specifieke situaties moet ook overwogen worden om de huisgenoten van politiepersoneel te trainen en/of te begeleiden bij de omgang met agressie en dreiging.

Afspraken

De bond wil op korte termijn met Opstelten om tafel om de aanpak te bespreken en nieuwe afspraken te maken. Het ministerie laat in een reactie weten ''uiteraard in gesprek te gaan.''

Wel benadrukt een woordvoerder dat agenten nu al extra training krijgen om hun weerbaarheid te vergroten, en een proces-verbaal nu ook al geanonimiseerd kan worden.

Overigens heeft Opstelten voor zover bekend nooit beloofd om in september met de bewuste onderzoeksresultaten te komen, aldus de zegsman.