De Nederlandse inlichtingendienst AIVD benadert studenten om informant te worden. Zij worden onder meer geworven om inlichtingen over studentenprotesten in Nederland of het buitenland te geven.

Dat schrijft het AD maandag op basis van eigen onderzoek.

Uit een rondgang langs meerdere Nederlandse studenten die het afgelopen jaar zijn benaderd, blijkt dat de meesten zich hierdoor overrompeld en geïntimideerd voelden.

Allen bleken in eerste instantie benaderd te zijn door mensen die zich voorstelden als een ambtenaar van Binnenlandse Zaken. De inlichtingendienst vroeg hen onder meer naar informatie over China, Egypte, demonstraties en krakersbijeenkomsten.

De AIVD mag iedereen rekruteren omdat het om de staatsveiligheid gaat, hoewel niemand mag worden gedwongen. SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt echter dat studenten niet als informant moeten optreden. ''Het gaat om een kwetsbare groep.''

Voorstadium

''Dat de AIVD studenten benadert, verbaast mij niet. Het valt onder human intelligence'', aldus Beatrice de Graaf, hoogleraar Conflict en Veiligheid aan de Universiteit Leiden. ''Als er signalen zijn dat een groep zal radicaliseren, moet de AIVD dat in een voorstadium opmerken.''

Studenten zelf twijfelen of de AIVD wel goede redenen heeft. Zo werden enkelen ook benaderd tijdens de geweldloze demonstraties tegen de onderwijsbezuinigingen in 2011.

De geheime dienst kreeg in 1981 ook al kritiek op het ronselen van studenten. Toenmalig minister Ed van Thijn (Binnenlandse Zaken) moest zich verantwoorden toen een student was gevraagd om te infiltreren in een vredesbeweging.