Geweld tegen een gezinslid van een politieagent wordt wat het Openbaar Ministerie betreft vanaf nu fors zwaarder bestraft. Het OM gaat in zo'n geval, net als bij geweld tegen agenten zelf, hogere straffen eisen. 

Dat bevestigde het woordvoerder zondag na uitspraken daarover van korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie in het televisieprogramma Jinek.

Bouman pleitte er afgelopen week voor dat mensen die politiemedewerkers via hun gezin bedreigen of aanvallen een hogere straf krijgen.

Het OM benadrukte dat alleen hogere straffen kunnen worden geëist als het om 'werkgerelateerd' geweld gaat. ''Dit is de eerste stap die nodig is om dit probleem aan te pakken'', reageerde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Onderzoek ACP

Uit onderzoek van politievakbond ACP is gebleken dat bijna 29 procent van de agenten of hun gezinsleden thuis met werkgerelateerd geweld te maken krijgt. Bouman zei dat hij erg geschrokken is van dat percentage.

''Agenten krijgen in hun werk te maken met geweld. Daarvoor geven we trainingen, om ze fysiek en mentaal weerbaarder te maken."

"Het wordt een andere zaak als dat geweld zich verplaatst naar de privésfeer, als agenten thuis worden bedreigd omdat ze gewoon hun werk doen. Dat is werkelijk schokkend en onacceptabel,'' aldus Bouman.

Een nieuw onderzoek, dat de Politieacademie zal uitvoeren, moet duidelijk maken hoe het precies zit met geweld tegen gezinnen van politiemensen.