De rechtbank in Almelo acht het niet nodig een nieuwe deskundige te benoemen in de strafzaak tegen ex-neuroloog Ernst Jansen. 

De rechters wezen dit verzoek van de verdediging woensdag af.

Volgens Jansens advocaat Frank van Gaal is een onderzoek van een deskundige naar een mogelijk verband tussen de diagnose van de ex-neuroloog en de zelfmoord van een patiënte niet goed uitgevoerd.

De rechtbank zou daarom of het onderzoek terzijde moeten schuiven, of een nieuwe deskundige naar het rapport moeten laten kijken.

Meegewogen

De voorzitter van de rechtbank zei dat het onderzoek naar het verband van de zelfmoord en de kritiek daarop door de verdediging worden meegewogen in het uiteindelijke oordeel.

Omdat de verdediging een eigen deskundige al naar dit rapport liet kijken, vond de rechtbank het benoemen van een nieuwe expert niet nodig.

Gedragscode

De officier van justitie liet al weten het absoluut niet eens te zijn met dit verzoek, omdat de door Van Gaal aangedragen expert volgens haar buiten zijn deskundigheid oordeelt. Ze vroeg zich af ''of hij voldoet aan de eisen die de wet en de gedragscode voor deskundigen stellen'', aldus de officier.

Daar reageerde Van Gaal op: ''De waarheidsvinding wordt hier geweld aangedaan door het Openbaar Ministerie. Elke door de verdediging geopperde naam van een deskundige wordt telkens met wantrouwen en gemopper benaderd.''

De zaak van deze ex-patiënte is van belang omdat het 'de zwaarste casus' in deze strafzaak is, aldus de raadsman. ''De vraag is ook of dit specifieke dossier verjaard is.'' De vrouw overleed in 2000.

Verband

Uit een rapportage van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) bleek woensdag dat er een verband bestaat tussen de zelfmoord van een patiënte van Jansen Steur en de behandeling die zij van hem kreeg.

Jansen Steur vertelde de vrouw dat ze alzheimer had. Tijdens de behandeling raakte ze ernstig depressief. Nadat ze een brief onder ogen had gekregen waarin stond dat ze mogelijk ook nog de spierziekte ALS had, maakte ze een einde aan haar leven.

Onderzoek

Het onderzoek naar haar psychische toestand werd ingesteld na haar dood. Het is pas de tweede keer dat zo'n post mortem-onderzoek in Nederland is uitgevoerd.

Een deskundige die namens de verdediging naar het rapport keek, had zijn bedenkingen bij het onderzoek. Hij meende dat het rapport ongeschikt is om mogelijk strafbare feiten uit te concluderen. Verder was het bij de behandelaars onbekend dat de vrouw met zelfmoordgedachten rondliep.

De vrouw vertelde in een telefoongesprek kort voor haar dood aan een familielid dat ze bang was om te stikken. Bij ALS vallen spieren uit waardoor verstikking mogelijk is. Ex-neuroloog Jansen heeft de mogelijkheid van deze ziekte echter nooit met haar besproken.