Kinderalimentatie wordt steeds vaker te laat betaald. Tussen 2007 en 2012 is het aantal meldingen van achterstallige betalingen met bijna 50 procent gestegen. 

Ook dit jaar wordt er weer een toename verwacht.

Dit blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Als het door de rechter vastgestelde alimentatiebedrag minstens een maand niet is betaald, kan overheidsinstantie LBIO worden ingeschakeld om het geld alsnog te vorderen.

Het achterstallige bedrag moet minimaal 10 euro bedragen. In 2007 werd het LBIO 7.706 keer gevraagd om niet betaalde kinderalimentatie te innen. Dat aantal liep in 2012 op tot 11.356.

Partneralimentatie

Naast kinderalimentatie kan het LBIO sinds augustus 2009 ook ingeschakeld worden voor niet betaalde partneralimentatie. In 2010 gebeurde dit 2.093 keer, in 2012 steeg dit met bijna 23 procent naar 2.573. Voor 2013 wordt opnieuw een toename van ruim 12 procent verwacht.

Een duidelijke verklaring voor deze stijging is er volgens het LBIO niet. "In 2008 en 2009 leek de crisis de belangrijkste reden voor het grotere aantal meldingen", aldus LBIO-directeur Leo de Bakker. "Maar ook de afgelopen jaren blijft het aantal aanvragen bij ons toenemen. Daar hebben wij geen verklaring voor."

De toename van het aantal meldingen is een maatschappelijk probleem, zo vindt De Bakker. "Op het moment is er te weinig duidelijkheid en begrip over hoe het alimentatiebedrag vastgesteld wordt.. Dat begrip moet toenemen zodat de weerzin tegen de alimentatie afneemt."

Beweeg de cursor over de grafiek om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de AOb. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Onderling

De afgelopen jaren probeert het LBIO steeds vaker om ouders onderling een regeling te laten treffen. "Er wordt dan geluisterd naar de argumenten van beide kanten. Wij streven er dan naar dat binnen de wettelijke termijn van twee weken toch betaald wordt", aldus De Bakker.

"In ruim twee derde van de gevallen lukt dit en hoeven wij niet over te gaan tot zwaardere maatregelen."

Als de alimentatieplichtige na die twee weken nog niet betaalt, kan er overgegaan worden tot loonbeschikking. Dat leidt automatisch tot een periode van minimaal zes maanden waarin de wanbetaler het bedrag via het LBIO moet betalen. 

Verhoging

Ook moeten wanbetalers een tijdelijke alimentatieverhoging van 15 procent betalen. Dat geld gaat naar het LBIO, en wordt gebruikt om de kosten van de organisatie te betalen.

In 2012 haalde de instantie bijna 22 miljoen euro op met die 15 procent extra. Dit jaar rekent het bureau op een iets lager bedrag van ongeveer 21,5 miljoen euro.

"We hebben meer succes met onderlinge afspraken tussen de ouders. Aangezien dit kosteloos gebeurt blijft het door ons geïnde bedrag dit jaar op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar, ondanks een toename van het aantal meldingen."

Beweeg de cursor over de grafiek om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de AOb. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Onduidelijkheid

Volgens De Bakker is meer duidelijkheid bij de berekening van de alimentatie een goede manier om het aantal meldingen bij het LBIO terug te dringen.

"De rekenmethodes zijn zo ingewikkeld en ondoorzichtig dat het uiteindelijke bedrag voor het overgrote merendeel niet te begrijpen is. Op het moment dat de alimentatieplichtige weet hoe het bedrag tot stand komt en waar hij of zij voor betaalt neemt de bereidheid om te betalen ook toe."

Op dit moment wordt de alimentatie berekend met behulp van de Tremanormen. Deze normen werden ruim dertig jaar geleden vastgelegd en zijn in de loop der jaren door veranderde wetgeving ingewikkelder geworden. Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ad van der Steur (VVD) werken aan een wetsvoorstel om de berekening van de alimentatie transparanter te maken.