Kwetsbare asielzoekers met zware medische of psychische problemen zouden niet op straat moeten zwerven. 

Hoewel het Rijk verplicht is voor deze mensen onderdak, kleding en voedsel te verzorgen, slaagt de landelijke overheid daar nauwelijks in. Het probleem komt daardoor bij de gemeenten terecht, die echter ook niet voldoende armslag hebben.

Dat concludeert de gemeente Utrecht in een onderzoek naar de resultaten van een proefproject met de opvang van buitenlandse daklozen. Utrecht en Amsterdam herbergen veel van deze zwervers.

De gemeente wil nog een klein jaar doorgaan met het proefproject, maar pleit samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere steden met noodopvang tegelijkertijd wel bij het Rijk voor een beter sluitende aanpak.