De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater is de slechtste binnen de Europese Unie. 

Dat staat in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat woensdag is gepubliceerd.

Ook de aanwezigheid van verschillende soorten weidevogels neemt af en jaarlijks wordt groen gebied omgezet in bebouwd gebied. De verminderde stedelijke blootstelling aan fijnstof is een lichtpuntje. 

Onderzoekers bekeken aan de hand van 33 indicatoren hoe het in Nederland staat met de 'vergroening' van de economie. In de periode 2000-2012 ontwikkelden 18 van deze indicatoren zich positief en 7 in een negatieve richting. Nederland scoort daarmee ten opzichte van de rest van Europa gemiddeld.

Positief

Positief is dat de economische activiteiten in Nederland volgens de onderzoekers steeds minder schade toebrengen aan het milieu. De uitstoot van broeikasgassen, de emissie van zware metalen naar water en de totale afvalproductie zijn gedaald sinds 2000.

Dat heeft voor een deel te maken met de economische ontwikkelingen. Vooral de afgenomen productie in de Nederlandse industrie leidde de laatste jaren tot minder afval, uitstoot en verontreiniging.

De werkgelegenheid bij bedrijven die 'groene' producten en diensten maken, is vanaf 2000 gegroeid. Ook de investeringen in het milieu zijn toegenomen, net als het aantal patenten dat door 'groene' bedrijven is aangevraagd.

Milieubescherming

Nederland geeft in vergelijking met andere landen relatief veel geld uit aan milieubescherming en hanteert ten opzichte van het buitenland een relatief hoog belastingtarief op energie.

Bedrijven in de industrie en energiesector betalen gemiddeld 12 procent van de belastingen op energie, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor ruim 50 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft van alle energiebelastingen komt voor rekening van huishoudens.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) ziet in de uitkomsten van het rapport ''een stimulans om sneller, harder en ambitieuzer aan de slag te gaan''. Volgens haar nemen de economische kansen die voortkomen uit groene groei toe. ''We kunnen groen uit de crisis komen'', zegt zij in een reactie.