Steeds meer mensen vanaf de leeftijd van 45 jaar zijn laaggeletterd. Over een jaar of vijf kan dat grote tekorten op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben. 

Een woordvoerder van de Stichting Lezen & Schrijven bevestigt berichtgeving hierover in de Volkskrant van woensdag.

Het probleem schuilt vooral in de leeftijdsgroep van 46 tot 65 jaar, blijkt uit het in oktober verschenen PIAAC-onderzoek van de OESO. Steeds meer mensen verleren het lezen en schrijven na hun schooltijd, omdat ze zich daar niet meer mee bezighouden. 

Als de babyboomgeneratie over ongeveer vijf jaar met pensioen gaat, kan een toename van het aantal laaggeletterde ouderen gaan wringen op de arbeidsmarkt. 

Een vijfde

Ruim een vijfde van de beroepsbevolking boven de 55 jaar is laaggeletterd. Dat betekent dat ze alleen heel eenvoudige en korte teksten begrijpen.

Hoewel Nederland internationaal gezien relatief weinig laaggeletterden kent, is hun aandeel in de beroepsbevolking de afgelopen zeventien jaar gestegen van 9,4 naar 12 procent.

De Tweede Kamer dwong minister Jet Bussemaker van Onderwijs vorige week in een breed gesteunde motie ook na 2015 geld uit te trekken voor de aanpak van laaggeletterdheid.