Voormalig neuroloog Ernst Jansen Steur had geen enkele onderbouwing voor de diagnose Alzheimer bij zijn destijds 52-jarige patiënt. 

Hij had al helemaal geen onderbouwing om het zware medicijn Exelon voor te schrijven.

Deze diagnose heeft zeer ernstige psychosociale gevolgen gehad voor de patiënt. Dat stelden twee deskundigen dinsdag tijdens de derde zittingsdag in de strafzaak tegen ex-neuroloog Jansen Steur.

Tijdens deze zittingsdag wordt de zaak behandeld van de patiënt die met onverklaarbare doofheid en geheugenproblemen eind jaren 90 bij Jansen terecht kwam in het Medisch Spectrum Twente. Jansen Steur vertelde de man dat hij Alzheimer had. Dinsdag gaf hij toe zelf ook te twijfelen aan die diagnose, maar dat heeft hij destijds niet gedeeld met de patiënt.

''De hardnekkigheid waarmee door Jansen Steur gezocht werd naar symptomen van Alzheimer heeft mij verbaasd'', zegt hoogleraar en voormalig neuroloog Jos Snoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Voorstadium

Het door Jansen Steur voorgeschreven medicijn Exelon heeft geen enkele zin bij patiënten die een voorstadium hebben van de ziekte van Alzheimer, voegt collega-deskundige Philip Scheltens eraan toe. Scheltens is neuroloog en directeur van het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam.

''Als iemand ernstige bijwerkingen heeft bij dit medicijn, moet dat een duidelijke waarschuwing zijn dat die persoon geen Alzheimer heeft'', zegt Scheltens. ''U en ik zouden ernstig ziek worden van dit medicijn'', zei hij tegen de rechter.

Vernietigend

Scheltens was in 2009 ook betrokken bij een onderzoekscommissie naar mogelijke foute diagnoses van Jansen Steur. Daarin werd vernietigend geoordeeld over de voormalig neuroloog.

''Deze zaak kent heel veel verliezers. De patiënten, Jansen Steur zelf, maar ook de neurologie als vak. Daar kan ik me heel erg over opwinden'', aldus de deskundige. Hij ontkent dat hij ooit ruzie heeft gehad met Jansen Steur, hoewel anderen dat volgens hem wel beweren.

Zwijgcontract

Weer een andere patiënte die ten onrechte de diagnose Alzheimer te horen had gekregen, kreeg een zwijgcontract ''om de goede naam van het ziekenhuis te bewaren''.

Dat zei dinsdag een van de oud-bestuurders van het Medisch Spectrum Twente tijdens de tuchtzaak bij het Regionaal College voor de Gezondheidszorg in Zwolle. Het medisch dossier van de patiënt werd vernietigd en ze mocht zich in het openbaar op straffe van 15.000 euro boete niet uitlaten over haar zaak.

De oud-bestuurder was het oneens met het afkopen. ''Maar het was een beslissing van de voorzitter. Tegen hem ingaan, had geen zin.''

Drost

De oud-bestuurder en de oud-bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente waren gedaagd door letselschade-expert Yme Drost. Hij verweet hen niet opgetreden te hebben tegen Jansen Steur. Hadden ze dat wel gedaan, dan was het leed van zijn vijf cliënten ontzaglijk veel kleiner geweest, stelde hij.

Het was de oud-bestuurder die Jansen eind 2003 de wacht aanzegde. In mei 2003 werd al bekend dat Jansen Steur medicijnen stal. Het bleek onvoldoende reden voor ontslag. Bij een tweede geval kon hij pas ingrijpen, zei de gedaagde. Begin 2004 kreeg hij te horen dat zeker in vijf gevallen sprake was van foute diagnoses. Eerder wist hij daar niets van.

Kingma

Toenmalig bestuursvoorzitter Herre Kingma liet pas in 2009 onderzoek doen naar de affaire rond neuroloog Jansen Steur omdat hij niet eerder weet had van de zaak. 

Kingma was van 2006 tot medio dit jaar bestuursvoorzitter van het Twentse ziekenhuis. Tegen hem is een tuchtprocedure ingediend door Drost. Kingma trof in 2006 bij zijn start als bestuursvoorzitter een ''ziekenhuis in chaos'' aan. ''Daar koos ik mijn prioriteit en daarin zat neuroloog Jansen Steur niet op mijn netvlies.''

Overzichten van oplopende claims van oud-patiënten verstrekt door de verzekeraar van het MST werden door het bestuur niet bestudeerd.

Als inspecteur-generaal had Kingma evenmin weet van de zaak. ''Casussen werden niet met mij besproken. Ik was in die tijd bezig met schandalen in de verpleeghuizen, niet met een neuroloog uit Enschede.''

Afkoopsom

Jansen werd afgekocht met een bedrag van hondervijftigduizend tot tweehonderduizend euro. Het tuchtcollege wilde weten of dat niet riant was. ''Had hij gebruikgemaakt van zijn wachtgeld, dan had het het ziekenhuis anderhalf tot twee miljoen euro gekost'', zei de oud-bestuurder.

Jansen Steur zelf stond op 1 november voor de tuchtrechter. In die zaak wordt op 20 december vonnis gesproken. Eind deze maand dient ook een tuchtzaak tegen de Inspectie voor de Gezondheidzorg.

De tuchtrechter doet in deze procedure uitspraak op 10 januari.

Chronologie van de zaak-Jansen Steur