De Fietsersbond vindt dat fietsers op de weg nog meer van automobilisten moeten worden gescheiden. Hoewel het totaal aantal verkeersdoden al jarenlang daalt, blijft het aantal omgekomen fietsers en voetgangers stabiel.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar ruim 45.000 verkeersongevallen tussen 2007 en 2012 met fietsers en voetgangers, de zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ongelukken.staanhier.nl.

Volgens de Fietsersbond is er al geruime tijd aandacht voor betere infrastructuur voor fietsers. Dat betekent voornamelijk dat fietspaden en autowegen elkaar minder kruisen.

"Maar het aantal kwetsbare verkeersdeelnemers dat omkomt, daalt niet. Er is meer aandacht voor dit probleem nodig", aldus een woordvoerder van de Fietsersbond.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Kruising

Uit de gegevens blijkt dat ongeveer 60 procent van de fatale fietsongevallen plaatsvindt op een kruispunt. In twee op de vijf ongevallen is geen voorrang verleend. Ook het niet verlenen van doorgang (17,3 procent) en stuurfouten (11,5 procent) zijn veelvoorkomende oorzaken.

"De meeste ongevallen, ook de dodelijke, van fietsers zijn met automobilisten", stelt de Fietsersbond. Dat komt ook uit de gegevens naar voren. Bijna de helft van de fietsers die in het verkeer overlijden, is in botsing met een personenauto gekomen.

In 1 op de 25 gevallen betreft het een botsing tussen fietsers onderling die tot een dodelijke afloop leidt. Voetgangers die in het verkeer omkomen, zijn in 58,3 procent van de gevallen door een personenauto aangereden.

Hoewel het totaal aantal verkeersdoden gestaag afneemt, is het aantal fietsers dat omkomt licht gestegen. Bij voetgangers is nauwelijks afname. De daling in verkeersdoden is voornamelijk onder automobilisten.

Scholieren

De meeste fatale ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers gebeuren 's middags tussen 15.00 en 16.00 uur op werkdagen. In het weekeinde daalt het aantal verkeersongevallen en -doden.

Voornamelijk scholieren, 70- en 80-jarigen overlijden als fietser of voetganger. Volgens de Fietsersbond is dat goed te verklaren. "De groep die het meest fietst bestaat voornamelijk uit scholieren. En als je meer kilometers aflegt, heb je meer kans op een ongeval."

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van het ministerie van I&M. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Ouderen

"Daarbij zijn ouderen extra kwetsbaar in het verkeer. Als zij een ongeval hebben, herstellen zij minder goed." Daarnaast stimuleert de overheid ouderen om langer door te fietsen. Ook zijn elektrische fietsen een belangrijke stimulans.

"Maar dat kan verkeerd uitpakken. Elektrische fietsen gaan wat sneller dan gewone fietsen. Ze zijn ook iets zwaarder, dus moeilijker te besturen." Momenteel is een cursus niet verplicht bij de aanschaf van zo'n voertuig.

De Fietsersbond vindt dat ook niet nodig, maar is wel van mening dat bij de aankoop van een elektrische fiets meer voorlichting nodig is. "Het zou een goede zaak zijn als je bij de aanschaf meer krijgt te horen over de risico's."

Bekijk de overzichtskaart met verkeersdoden (2006-2012)