De stijging van het aantal studenten aan universiteiten is vrijwel geheel toe te schrijven aan vrouwen. Het aantal studentes is in dertig jaar 2,5 keer zo groot geworden.

Dat blijkt donderdag uit cijfers die dagblad Trouw met elkaar vergeleek.

Sinds 1980 steeg het aantal studenten met 84.000, slechts 10.000 daarvan waren mannen. Sinds 2006 zijn er meer vrouwelijke studenten dan mannelijke.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs), zegt de toename van vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs een goede ontwikkeling te vinden. "Toch profiteert de arbeidsmarkt nog niet ten volle van deze tendens."

"Werkgevers herkennen de kwaliteiten van vrouwen niet altijd. En hoogopgeleide vrouwen blijven nogal eens thuis vanwege de kinderen", aldus de minister tegenover de krant.

Achter

Hoogleraar onderwijskunde Jos Claessen kan de toename van het aantal vrouwen in het hoger onderwijs wel verklaren. "Jongens blijven al in het voortgezet onderwijs flink achter op de havo en het vwo. Dat werkt door in het wetenschappelijk onderwijs."

Dat het aantal jongens dat een hbo-opleiding is gaan volgen wel is toegenomen, valt volgens Claessen deels te verklaren doordat een deel wel begint aan de universiteit, maar uiteindelijk afhaakt.