Nederlandse jihadstrijders die zijn teruggekeerd uit Syrië krijgen hulp en begeleiding om te reïntegreren. Ze zijn na terugkeer niet direct opgepakt en vervolgd. 

Steden en veiligheidsdiensten hopen met de aanpak te voorkomen dat de Syriëgangers verder radicaliseren, meldt het televisieprogramma Eenvandaag woensdag na onderzoek.

Naar schatting ongeveer twintig jihadgangers zijn inmiddels teruggekeerd uit Syrië, vooral in de regio Den Haag. Meerdere bronnen zouden tegen Eenvandaag hebben bevestigd dat is gekozen voor een bestuurlijk traject van hulp en begeleiding.

Dat houdt onder meer in dat gemeenten de jongeren helpen bij het vinden van een baan of opleiding. Onder meer in Delft zou worden geprobeerd de terugkeer van een groep Syriëgangers in goede banen te leiden.

Op de achtergrond zouden politie en justitie wel onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd, maar dat zou lastig te bewijzen zijn. Politie en veiligheidsdiensten houden de jongeren wel in de gaten, maar de aanpak is vooral gericht op re-integratie.

Het dreigingsniveau werd in maart verhoogd van beperkt naar substantieel, het op een na hoogste niveau. Dat kwam omdat volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding door een toegenomen aantal jihadreizigers naar Syrië de kans op een aanslag in Nederland was toegenomen.