De Onderwijsraad is niet gerust op de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor de onderwijskwaliteit en dat is een verschraling van het onderwijs. 

Dat schrijft Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, zaterdag in een ingezonden artikel in NRC.

Ten Dam ziet drie obstakels die verbetering van het onderwijs in de weg staan.

Er is te weinig visie op wat leerlingen en studenten moeten leren en de overheid bemoeit zich steeds meer met de inhoud van het onderwijs. Daarnaast dreigt de eigenwaarde van leerlingen die niet 'goed kunnen leren, een deuk op te lopen.

Wat de Onderwijsraad betreft, zou de overheid beter moeten sturen op hoofdlijnen en scholen meer de ruimte moeten geven als het gaat om de inhoud van onderwijs. Verder wil de raad meer waardering van praktische vaardigheden.

''De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap'', schrijft Ten Dam.

Het advies van de Onderwijsraad wordt maandag aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.