De Amsterdamse deelraad van Amsterdam-Zuidoost is tegen een Sinterklaasintocht in het stadsdeel. Een motie van de PvdA om geen vergunning af te geven werd dinsdagavond aangenomen.

De PvdA beargumeenteerde dat het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost veel zwarte inwoners heeft die negatief staan tegenover een Sinterklaasintocht met Zwarte Pieten.

Genoeg reden voor de politieke partij om een motie in te dienen tegen het verlenen van een vergunning voor de intocht. Met het minieme verschil van één stem werd de motie aangenomen. Vijftien raadsleden stemde voor en veertien tegen.

Stadsdeelvoorziter Tjeerd Herrema reageerde via Twitter dat hij een vergunning niet kan weigeren omdat er onrust kan ontstaan, maar ziet wel ruimte om het gesprek aan te gaan over verandering van de traditionele intocht.