Germ Kemper treedt woensdag terug als deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Pieter van Regteren volgt Kemper op, die de functie zes jaar heeft bekleed.

Kemper kreeg afgelopen jaar landelijke bekendheid omdat hij klachten onderzocht over de oud-advocaat Bram Moszkowicz.

Kemper besloot de zaak aan te brengen bij de Raad van Discipline. Daar stelde hij een tijdelijke schorsing voor Moszkowicz voor, maar de raad besloot hem levenslang te schorsen. Later nam het Hof van Discipline die straf over.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat Moszkowicz grote bedragen cash geld aannam zonder dit met de deken te overleggen. Daarnaast deed hij geen of onvoldoende bijscholingscursussen en diende hij zijn jaarrekeningen niet of niet op tijd in. De cliënten van Moszkowicz beklaagden zich onder meer over niet nagekomen afspraken en hoge rekeningen.

Cassatie

Hoewel al levenslang geschorst, berispte de Raad van Discipline Moszkowicz half oktober nog eens. De gewezen strafpleiter zou in 2009 te laat een cassatie hebben ingediend. De Hoge Raad verklaarde de cassatie daarom niet ontvankelijk en nam deze verder niet in behandeling.