Drie op de tien schoolbesturen (29 procent) van het basis- en voortgezet onderwijs maken hun jaarrekening niet openbaar als daar om wordt gevraagd. 

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Schoolbesturen moeten hun jaarrekening uiterlijk 1 juli inleveren bij het ministerie van Onderwijs, die de gegevens in januari online zet. De AOb vindt dat scholen dat al veel eerder zelf moeten doen.

Wettelijk is dat niet verplicht, maar de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs schrijft voor dat 'uiteraard iedere onderwijsinstelling zorgt dat het jaarverslag en de jaarrekening voor iedereen vlot toegankelijk is'. De bond pleit voor 1 september als publicatiedeadline.

''Scholen moeten zich wat volwassener gaan gedragen", stelt een woordvoerder van de bond. ''Niet omdat we meteen complotdenken over elke school die geen jaarrekening publiceert, maar omdat voorkomen beter is dan genezen."

"Een aantal scholen is onlangs onder verscherpt financieel toezicht gesteld. Misschien was dat niet gebeurd als al eerder bekend was dat problemen dreigden", aldus de woordvoerder.

Publicatie

32 procent van de basis- en middelbare scholen heeft de jaarrekening wel al zelf gepubliceerd. De overige 39 procent maakte de gegevens alleen op verzoek van de bond bekend.

Universiteiten, hogescholen en roc's zetten vrijwel allemaal hun jaarrekening direct na verschijning online, aldus de AOb.