Au-pairbureaus hebben het moeilijk met de nieuwe immigratiewetgeving van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven.

Dat meldt de Volkskrant maandag. In de afgelopen maanden kwam een derde van de bureaus niet door de screeningprocedure van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Een nieuwe wet die in juni van kracht werd stelt au-pairbureaus op straffe van boetes verantwoordelijk voor het verblijf en de terugkeer van au pairs naar eigen land. Ze moeten de IND op de hoogte stellen als de au pair het gastgezin verlaat en tot vijf jaar na het vertrek alle gegevens bewaren.

Van de meer dan dertig au-pairbureaus zijn 23 goedgekeurd door de IND, al moeten veel van hen aanpassingen doorvoeren, aldus de Volkskrant.

De wetgeving is bedoeld om misstanden te voorkomen.

In september klaagde een Bulgaarse au pair haar gastgezin met succes aan om vier jaar achterstallig loon.