Een speciale commissie gaat vergoedingen uitkeren aan mensen die als minderjarige slachtoffer waren van excessief geweld in de Rooms-Katholieke Kerk. 

Dat meldde de kerk donderdag.

Ook zal de commissie, die al op 15 oktober is begonnen aan haar werk, hulp aanbieden en het leed van de slachtoffers erkennen.

De kerk komt met de stap tegemoet aan de oproep van Wim Deetman, die onderzoek deed naar vrouwelijke slachtoffers van buitensporig geweld in de katholieke kerk. Slachtoffers die zich al bij Deetman of het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK hebben gemeld, worden na 30 november over de schadevergoeding geïnformeerd. 

De onafhankelijke commissie bestaat uit René Westra, Wiel Stevens, Pieter Kalbfleisch en secretaris Bert Kreemers. Zij gaan kijken naar meldingen die zijn gedaan van geweld tegen kinderen bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK en de commissie-Deetman. Die richtten zich op seksueel misbruik, waar een andere regeling voor is getroffen.

Wim Deetman stelde in maart voor om een dergelijke commissie in het leven te roepen. Mensen die zich hebben gemeld worden na 30 november geïnformeerd over de afhandeling van hun melding. De commissie kijkt bijvoorbeeld of de melding op waarheid berust en of er eventueel extra informatie nodig is van de melder.

Leed

Ook gaat de commissie kijken of het geweld bedoeld was om leed toe te brengen, of het geweld ook volgens de opvoedingsnormen van die tijd onacceptabel was en of het slachtoffer nog altijd fysieke of psychische last heeft van het geweld.

Als een financiële tegemoetkoming op zijn plek is, kan de slachtoffers respectievelijk 1500, 2500 of 5000 euro worden toegewezen.