De uitspraken van het hoofd van de werkgroep die voor de Verenigde Naties onderzoekt of Zwarte Piet racistisch is, zijn "een persoonlijke mening", stelt de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN).

De NVVN legt uit hoe de VN-werkgroep die onderzoek doet naar het fenomeen Zwarte Piet, is opgezet.

Professor Verene Shepherd is voorzitter van de VN Working Group on People of African Descent. Deze werkgroep is ingesteld door de Mensenrechtenraad van de VN en bestaat uit vijf onafhankelijke experts.

De Mensenrechtenraad is een intergouvernementeel orgaan van de VN, bestaande uit vertegenwoordigers van 47 lidstaten.

De Raad heeft tot doel de rechten van de mens over de hele wereld te bevorderen en te beschermen en aanbevelingen te doen over het voorkomen en bestrijden van schendingen van mensenrechten.

Advies

De Mensenrechtenraad heeft werkgroepen en speciale rapporteurs ingesteld die als mensenrechtenexperts, onafhankelijk van staten, toezicht houden op, onderzoek doen naar en advies geven over thematische mensenrechtenkwesties of over de mensenrechten situatie in bepaalde landen.

Over de uitspraak van Shepherd dat het sinterklaasfeest moet worden afgeschaft, zegt de NVVN: ''Professor Shepherd sprak op persoonlijke titel en deze persoonlijke mening is geen officiële uitspraak van de Verenigde Naties als zodanig.''

De NVVN is geen onderdeel van de Verenigde Naties. De onafhankelijke vereniging geeft informatie over de VN.

Opheldering

Deze week werd via NRC Handelsblad bekend dat VN-rapporteurs Nederland begin dit jaar om opheldering hebben gevraagd over de viering van het sinterklaasfeest, nadat ze klachten hadden ontvangen over het stereotiepe karakter van Zwarte Piet.

Shepherd zei dinsdag tegen EenVandaag dat "de werkgroep niet kan begrijpen waarom Nederlanders niet inzien dat dit een stap terug is naar de slavernij".

Het uiterlijk van Zwarte Piet is volgens haar ronduit beledigend. Ze noemde het haar persoonlijke mening dat "dit in de 21ste eeuw niet meer zou moeten gebeuren".