De gemeenteraden van Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch zijn nog niet klaar om de jeugdzorg over te nemen van de provincie. De rekenkamers van de vier steden concluderen dat woensdag na onderzoek.

''In geen van de gemeenten is de raad al actief bezig met het nadenken over concrete doelen.

De gemeenteraden tonen zich in het algemeen beperkt op de hoogte van de risico's en helemaal van de mogelijke maatregelen om die te beheersen. In drie van de vier gemeenten is geen risicoanalyse opgesteld'', staat in de conclusies.

Gemeenten moeten de jeugdzorg vanaf 2015 overnemen van de provincie.

Actie

De gemeenteraden krijgen het advies om zelf snel in actie te komen om op tijd klaar te zijn.

D66 in Noord-Brabant heeft woensdag meteen vragen gesteld. De partij maakt zich zorgen en wil weten wat er nog moet gebeuren om de gemeenten goed voor te bereiden. De conclusies geven volgens D66 bovendien te denken over de stand van zaken in andere, kleinere gemeenten.

Jeugdzorg Nederland uitte al langer haar zorgen over de overgang van jeugdzorg van de provincie naar gemeenten. Een verantwoorde overgangsregeling ontbreekt volgens de branchevereniging van jeugdzorgorganisaties, waardoor de kwaliteit van de jeugdzorg in gevaar komt.

Jeugzorg Nederland wilde woensdag niet reageren op de conclusies van de rekenkamers van de Brabantse steden.