De huisarts uit Tuitjenhorn die zelfmoord pleegde vanwege een strafrechtelijk onderzoek, handelde volgens het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam "buitensporig en bewust normoverschrijdend".

Dat schrijft de Volkskrant dinsdag.

De 58-jarige huisarts werd op non-actief gesteld, omdat hij in strijd met de wet zou hebben gehandeld bij een euthanasie. Kort daarop pleegde de arts zelfmoord.

De zaak kwam aan het licht doordat een co-assistente van het AMC die bij de euthanasie aanwezig was, de werkwijze van de huisarts aankaartte bij haar begeleider. Hij zou een hoeveelheid morfine hebben toegediend die dodelijk is. Volgens de richtlijnen mag een arts dat niet doen met als doel dat de patiënt overlijdt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd vervolgens ingelicht zonder de arts in kwestie daarvan op de hoogte te brengen. Dat is hoogst ongebruikelijk, aldus de Volkskrant. De IGZ heeft daarna het Openbaar Ministerie (OM) ingeschakeld.

Onrust

Huisartsen reageerden vorige week verontrust op de gang van zaken. Doordat de IGZ niet wil uitleggen wat de arts verkeerd zou hebben gedaan, is het voor andere huisartsen niet helder wat wel en niet mag, aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Om meer uitleg te geven, schreef hoogleraar Henk van Weert maandag namens het AMC een brief. Daarin staat dat er naast morfine mogelijk ook nog een ander middel gebruikt is door de arts.

"In een uitvoerig onderhoud heeft het OM bevestigd dat men nooit onderzoek doet naar palliatieve sedatie, euthanasie of het grijze gebied daaromheen. In deze casus was sprake van dusdanig buitensporig en bewust normoverschrijdend handelen dat het OM onmiddellijk heeft ingegrepen", aldus de brief. 

Van Weert stelt verder tegenover de Volkskrant dat er bewust geen contact is opgenomen met de arts, omdat men bang was dat er bewijs zou worden vernietigd. 

Co-assistenten

Door de zaak zijn huisartsen niet meer zo happig op co-assistenten van het AMC, bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis. Er zijn zo'n vijf tot tien de huisartsen weigerachtig om co-assistenten van het AMC toe te laten in hun praktijk, omdat er nog veel onzekerheid is over wat er precies aan de hand is.

Het AMC hamert er daarom op dat de IGZ zo snel mogelijk openheid van zaken moet geven rond het onderzoek de gebeurtenissen in Tuitjenhorn"Of ze zijn kwaad over hoe wij gehandeld hebben, dat horen wij ook", aldus de woordvoerder.