De Verenigde Naties zijn bezig met een onderzoek naar de vraag of Zwarte Piet racistisch is. 

Vier VN-rapporteurs over culturele minderheden en racisme hebben Nederland om opheldering gevraagd over de viering van het sinterklaasfeest nadat ze klachten hadden ontvangen over het stereotiepe karakter van Zwarte Piet.

 Zij hadden “informatie gekregen” dat de traditie van Sinterklaas in de kern racistisch is. En dat Zwarte Piet, “domkop en knecht” die hij is, het stereotype voedt van Afrikanen als “tweederangs burgers”.

Dat blijkt uit brieven die NRC Handelsblad zaterdag heeft gepubliceerd. De VN-rapporteurs waarschuwden dat Nederland betrokken minderhedenorganisaties moet raadplegen als de regering Sinterklaas op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed zou willen plaatsen.

Deze zomer antwoordde de Nederlandse VN-ambassadeur Roderick van Schreven dat van plannen om Sinterklaas op een UNESCO-lijst te plaatsen geen sprake is.

Hij schrijft ook dat de Nederlandse regering Sinterklaas ziet als een kinderfeest waarbij het in de eerste plaats gaan om het uitdelen van cadeaus. De regering is zich ervan bewust dat de meningen over de rol van Zwarte Piet uiteen lopen.

Klachten

De laatste jaren is het aantal klachten over Zwarte Piet bij het anti-discriminatiekantoor in Amsterdam sterk gestegen. Volgens de ambassadeur kan dat samenhangen met het publieke debat over rol van het hulpje van Sinterklaas.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat Zwarte Piet nu eenmaal zwart is. De discussie is een zaak van de samenleving, niet van de regering.