De Opvoedpoli is in kort geding naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de organisatie wordt gedwongen om medische dossiers naar zorgverzekeraar DSW te sturen. 
 

Volgens de GGZ-instelling wordt onvoldoende met de privacy van patiënten rekening gehouden. Dat blijkt woensdag uit de dagvaarding die in handen is van NU.nl.

Dinsdag maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend dat De Opvoedpoli, een GGZ-instelling gericht op het helpen van gezinnen met problemen, DSW inzage moet geven in medische dossiers om een controle op de geleverde zorg toe te laten. Doet de opvoedpoli dat niet, dan riskeert de GGZ-instelling een dwangsom.

Volgens de NZa is dit een normale benadering, omdat De Opvoedpoli hier weigert dossiers te overleggen van patiënten die vrijwillig toestemming hebben gegeven om het dossier te bekijken. "Dan zijn ze verplicht om mee te werken", stelt een zegsvrouw dan ook. Omdat ze dat weigeren wordt het dwangmiddel ingezet.

Het is echter de vraag of de toestemming zo vrijwillig is gegeven. In diverse brieven aan verzekerden, die NU.nl ook in bezit heeft, schrijft DSW controles uit te voeren om te controleren of er wel zorg is geleverd. 

De verzekeraar schrijft: "Onderdeel van een materiële controle is een dossiercontrole Dit heeft tot gevolg dat de nota's van De Opvoedpoli vooralsnog niet worden vergoed, omdat eerst door ons een dossiercontrole zal worden uitgevoerd."

Druk

Volgens Chris Oomen, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, is er geen sprake van ongeoorloofde druk. Het risico van het niet betalen is volgens hem voor De Opvoedpoli en niet bij de patiënt die de zorg afneemt. "De Opvoedpoli heeft de patiënt het idee gegeven dat het verzekerde zorg betreft", stelt hij en daarom loopt de zorgverlener het risico van niet betaalde kosten.

Volgens Oomen is er voor de Opvoedpoli geen privacyprobleem. Hij benadrukt als zorgverzekeraar het recht te hebben om dossiers in te kijken en dat de NZA hem daarin gelijk geeft. Ook benadrukt hij dat de privacy niet in geding kan zijn, omdat een arts of een psychiater naar het dossier kijkt bij een controle.

"Maar om ieder argument van de Opvoedpoli weg te nemen hebben we dus bij onze verzekerden om toestemming gevraagd. En die hebben we overigens ook van bijna iedereen gekregen. Nogmaals: de Opvoedpoli dient gewoon transparant te zijn in zijn doen en laten. Als het tenminste bij ons een rekening wil indienen", aldus de bestuursvoorzitter.

"Ja, tjéés, het is een opvoedpoli waar mensen worden geholpen bij het opvoeden van hun kinderen. Daar zal het om gaan", gaat Oomen verder. "Altijd weer die privacy... Er wordt geen privacy geschonden van helemaal niemand. Daar zijn we ook niet in geïnteresseerd ook."

Wel privacyschending

In een brief (pdf) aan de Tweede Kamer van 20 juni 2012 signaleerde minister Edith Schippers al het probleem van privacy van patiënten bij zorgverzekeraars. "Adequate bescherming van de privacy van de patiënt is niet te combineren met adequate controle op onterechte declaraties", schreef de minister toen.

Linda Bijl, algemeen directeur van De Opvoedpoli benadrukt dat de privacy van haar patiënten wel degelijk in het geding is. "Er wordt wel privacy geschonden met het verstrekken van rapportages, intakeverslagen of dossiers. Daar staan hele persoonlijke zaken in", zegt ze.

"Neem bijvoorbeeld huiselijk geweld. Je wilt niet dat zulke gegevens zomaar naar een verzekeraar gaan. Ook onze behandelaren hebben beroepsgeheim en dan kun je niet zomaar medische gegevens uitwisselen."

Geen onderzoek

In augustus stapte Bijl dan ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) om bescherming van de medische dossiers van klanten af te dwingen. In een reactie zegt het CBP geen onderzoek te zijn gestart, maar dat voor de toekomst niet uit te sluiten. "Wij hebben de zaak wel met de NZa besproken."

Die zorgautoriteit stelt dat De Opvoedpoli medische informatie wel moet verstrekken. Zij zeggen in overleg met het CBP te zijn en vermoeden dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet wordt overtreden. Het CBP stelt in een reactie dat er alleen bij zwaarwegende redenen in een dossier mag worden gekeken.

De Opvoedpoli is in kort geding naar de rechter gestapt om betaling van een dwangsom te voorkomen. Ook stellen zij dat de wet geen ruimte biedt om verplicht medische dossiers af te staan en mogen mensen ook niet worden gedwongen toestemming te geven.

Het punt is volgens hen dat er geen contract met DSW is. Als er wel een contract is heeft een zorgverzekeraar in ieder geval wél het recht om in dossiers te kijken.