Zorgverleners die een contract hebben met zorgverzekeraar CZ mogen zich niet negatief over het bedrijf uitlaten. Als ze dat toch doen, wordt de overeenkomst opgezegd, niet verlengd of niet gesloten.

Dat staat in de inkoopvoorwaarden die CZ stelt aan de zorgaanbieders. Het document is in handen van NU.nl.

De verzekeraar heeft daarin een hoofdstuk 'imagoschade' opgenomen waarin onder meer valt te lezen: "De zorgaanbieder onthoudt zich van negatieve uitlatingen tegen derden (waaronder maar niet uitsluitend verzekerden) ten aanzien van (de totstandkoming van) de overeenkomst met CZ. In geval van genoemde negatieve uitlatingen behoudt CZ zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of een nieuwe of vervolgovereenkomst te weigeren."

"Deze clausule geeft helder weer in welke afhankelijkheidsrelatie zorgaanbieders zich bevinden ten opzichte van verzekeraars. Er is geen gelijkwaardige relatie tussen contractpartners", aldus een betrokken zorgaanbieder over de voorwaarde.

"Zorgaanbieders moeten wel akkoord gaan met alles wat verzekeraars opleggen, anders kunnen zij hun patiënten niet meer helpen. Het is 'tekenen bij het kruisje'."

Een zegsvrouw van CZ zegt desgevraagd toe dat de verzekeraar de regels opnieuw tegen het licht zal houden. 

'Te zwaar'

Volgens de woordvoerster wordt de passage wel te zwaar genomen. De tekst is volgens haar geschreven voor de geestelijke gezondheidszorg.

CZ stelt dat de regel "in principe een dode letter" is. "Wat wij hiermee willen uitstralen is dat wij een samenwerking met een zorgverlener aangaan en als je problemen hebt dat je het overleg zoekt", aldus de woordvoerster. "Op geen moment willen wij mensen de mond snoeren."

De zegsvrouw erkent dat de passage wel zo wordt geïnterpreteerd en zegt toe dat het bedrijf de regel opnieuw zal bekijken. Desgevraagd stelt ze open te staan voor het publieke debat en zeker niet zorgverleners te willen belemmeren bij het voeren van dat debat.

Ook bezweert ze dat nog nooit een contract is opgezegd om negatieve publiciteit.