Jagers op de Veluwe verwachten dat ze deze winter niet het gewenste aantal wilde zwijnen kunnen afschieten.

Reden is dat het een goed zogenoemd mastjaar is, een jaar waarin veel eikels, kastanjes en beukennootjes van de bomen vallen. De jagers denken 60 tot hooguit 70 procent van het afgesproken afschot te halen.

Dat meldde maandag natuurorganisatie Vereniging Het Edelhert. Als er veel bosvruchten op de grond liggen, hebben de zwijnen geen reden om naar lokplaatsen te komen waar voer voor hen klaarligt.

De dieren verspreiden zich door het hele bos en dat maakt het voor faunabeheerders erg lastig, aldus Het Edelhert. Tot het eind van het jachtseizoen zouden er 1335 wilde zwijnen geschoten moeten worden.

Vijfduizend ton

Boswachters en natuurbeheerders hebben berekend dat er dit najaar zo'n vijfduizend ton aan eikels, kastanjes en beukennootjes van de bomen valt. Er zijn vooral veel inlandse eikels. Opvallend is dat de bomen aan met name de zuidoostelijke randen van de bossen extreem veel vrucht dragen.

Dat komt waarschijnlijk doordat het in die gebieden in de nazomer heel weinig heeft geregend, waardoor de eikels en kastanjes aan de boom tot volle wasdom zijn gekomen.

Mast

Jagers proberen veel zwijnen te schieten voordat de zogenoemde mast op de grond ligt en de dieren volop te eten hebben. Volgens Het Edelhert is sinds half augustus nog maar een derde van het totale afschot gehaald. Als de zwijnen in het voorjaar door hun goede voedingstoestand ook veel biggen krijgen, zullen er weer veel te veel zwijnen op de Veluwe rondlopen, denkt de organisatie.