De groei van de Nederlandse bevolking nadert langzaam zijn einde en de vergrijzing zal doorzetten. Migratie en levensverwachting zijn echter onzekere factoren.

Deze stellingen maken deel uit van een handvol nationale trends die zijn beschreven door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB). De bevindingen zijn neergelegd in de publicatie Welvaart en Leefomgeving - Horizonscan.

Het PBL denkt dat het aantal oudere eenpersoonshuishoudens flink zal toenemen, hetgeen betekent dat meer woningen nodig zijn. De beroepsbevolking krimpt en veroudert tegelijk in hoog tempo.

Of de arbeidsproductiviteit van de werkenden, die allang groeit, in dezelfde mate zal doorzetten, is de onderzoekers niet duidelijk. Nederland telde donderdag overigens 16.815.238 inwoners.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Overschotten

De markt voor kantoren en winkels is een zorgenkind en zal langdurige overschotten te zien geven. Waar het om het vervoer gaat, acht het PBL de elektrische auto voorlopig geen volwaardig alternatief voor de concurrenten die op benzine, diesel of gas rijden.

Lucht- en scheepvaart zullen aanzienlijk groeien. Schiphol zal als luchthaven concurrentie ondervinden van vliegvelden in het Midden-Oosten. Vliegroutes schuiven namelijk met de mondiale economie mee.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Westen

De onderzoekers keken ook over de grens. Het zwaartepunt van de economie verschuift in de richting van nieuwe groeilanden. De westerse landen zullen het belang van hun positie dan ook zien verminderen. De macht van Europa op het wereldtoneel, zo staat in de rapportage, zal afnemen.

Maar het zal een relatief welvarend werelddeel blijven en nog steeds migranten aantrekken. Steden zullen overal sterk groeien, maar de urbanisatie zal buiten de westerse wereld verreweg het sterkst zijn.