De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil graag om tafel met de gepensioneerde ingenieur Adriaan Houtenbos, die stelt dat Groningers rekening moeten houden met steeds meer en zwaardere aardbevingen. 

De NAM is geïnteresseerd in het onderzoek van Houtenbos en zal hem uitnodigen, laat het bedrijf woensdag in een reactie weten.

NRC Handelsblad meldde woensdag dat Houtenbos, die voor zijn pensioen bij de NAM werkte, op basis van eigen onderzoek de eerste beving met een kracht van 4 op de schaal van Richter nog dit jaar verwacht.

De eerste aardbeving met een kracht van 5 op de schaal van Richter komt volgens hem in 2029. De NAM stelt in de reactie dat deskundigen wereldwijd zich buigen over de voorspelbaarheid van aardbevingen.

Misleiden

Houtenbos, die zich baseert op grafieken en gegevens van het KNMI, de NAM en van het Staatstoezicht op de Mijnen, gaf verder aan te denken dat de NAM en het KNMI de bevolking hebben misleid. In 2004 zouden ze al hebben geweten dat bevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter eraan zitten te komen.

De NAM stelt echter dat tot vorig jaar werd uitgegaan van aardbevingen met een maximale kracht van 3,9. Een aardbeving in augustus vorig jaar bij Huizinga leidde tot 'nieuwe inzichten'.

"Deze zijn aanleiding geweest om onder meer de kracht en de gevolgen van aardbevingen door gaswinning opnieuw te onderzoeken. Het KNMI heeft op basis van de beschikbare informatie geconstateerd dat een aardbeving door gaswinning met een kracht van 4 tot 5 op de schaal van Richter tot de mogelijkheden behoren."