Vogeltellers hebben zaterdag in Nederland tijdens de internationale vogelteldag fors minder vogels geteld dan vorig jaar. Waar vorig jaar de teller op 374 duizend uitkwam, bleef die dit jaar steken op 241.924 getelde vogels en 187 soorten.

Dat meldt de Vogelbescherming zaterdag.

Duizenden vogelaars in het hele land telden zaterdag het aantal vogels dat voorbij trok. In totaal werd zaterdag in veertig landen geteld, in het kader van de Euro Birdwatch.

Volgens de Vogelbescherming zorgde het weer voor het opvallend lage aantal getelde vogels. In sommige delen van het land, vooral in het westen, begon de dag nevelig waardoor de trekvogels op het gehoor moesten worden geteld. Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind zijn de omstandigheden voor trek daarbij niet ideaal.

Uit alle verzamelde gegevens zijn wel verschillende conclusies te trekken, aldus de Vogelbescherming. Zo viel dit jaar vooral het aantal kolganzen op. Door de rugwind van de afgelopen week in combinatie met de heldere lucht konden de kolganzen, waarvan er zaterdag een kleine 69 duizend werden waargenomen, grote afstanden afleggen en zijn ze eerder dan verwacht in Nederland aangekomen.

Kruisbekkeninvasie

Ook is er sprake van een kruisbekkeninvasie, aldus de Vogelbescherming. "De combinatie van een goed broedseizoen en een voedseltekort in de naaldbossen van Scandinavië zorgen ervoor dat ze al vroeg hier verschijnen." Er werden in totaal bijna 2500 kruisbekken geteld, een record voor de Euro Birdwatch.