De plannen van de overheid om flink meer windenergie te winnen, kosten veel meer dan nu wordt gedacht. Dat stellen elf wetenschappers in een brief die naar minister Henk Kamp (Economische Zaken) is gestuurd. 

Er moet volgens hen niet 3,7 miljard euro worden geïnvesteerd in de komende tien jaar, maar 19 miljard.

Volgens de wetenschappers wordt er in het zogenoemde Energieakkoord uitgegaan van veel te rooskleurige cijfers. De Sociaal-Economische Raad (SER), onder wiens regie de onderhandelingen voor het akkoord werden gevoerd, heeft te makkelijk ''gekleurde informatie'' van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) overgenomen.

Zo moet er veel meer en langer worden geïnvesteerd in parken en wordt er zonder onderbouwing uitgegaan van een kostendaling bij de bouw van parken. ''Elke vijf jaar treedt een kostenstijging van veertig procent op'', schrijven de wetenschappers.

Optimistisch

Verder is volgens de ondertekenaars van de brief het Centraal Planbureau veel te optimistisch over de economische gevolgen van windenergie op land. Het rendement van een windmolen is namelijk veel lager dan de veertig procent waar van wordt uitgegaan.