De zorginstelling van NOVO in het Groningse Onnen heeft het personeel en familieleden van cliënten te weinig betrokken bij het opstellen van het verbeterplan. 

Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Argo dat is uitgevoerd in opdracht van de Raad van Toezicht. Het personeel was niet goed op de hoogte van het plan.

NOVO moest het verbeterplan opstellen omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zorg ondermaats vond. Het plan leidde echter niet tot voldoende verbeteringen, waarna de instelling in Onnen werd gesloten.

De Groningse zorginstelling raakte vorige jaar in opspraak na de dood van een gehandicapte vrouw die door medewerkers tegen de grond was gewerkt. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut bleek dat ze was overleden door het gewicht en de druk van de verzorgers.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam tot de conclusie dat de dood van de vrouw het gevolg is van structurele tekortkomingen bij de instelling. Zo plaatste de inspectie kanttekeningen bij de kwaliteit van het personeel.

Eind augustus stapte een van de twee bestuursleden van de zorginstelling NOVO op, nadat de familieraad het vertrouwen in de raad had opgezegd. Eind september is in zijn plaats een interim-bestuurder aangesteld.