De Nederlandse Spoorwegen konden er terecht van uitgaan dat de Fyra-treinen in de toekomst grote problemen met betrouwbaarheid zouden krijgen. Naast problemen met de constructie van de trein bleken er ook softwareproblemen te zijn.

Dat schrijft onderzoeksbureau Mott MacDonald in een managementsamenvatting van een onderzoeksrapport naar de problemen met de V250-trein dat in handen is van NU.nl. Het stuk stamt uit mei 2013. Eerder lekten al details van dit rapport uit.

Ook zijn de Belgische spoorwegen NMBS en de NS er terecht van uitgegaan dat AnsaldoBreda niet aan het contract voldeed en de kwaliteit van het productieproces van de Fyra schoot tekort. 

Het onderzoeksbureau ziet in het rapport ondanks deze conclusies wel ruimte voor verbetering en dus gebruik van de trein, als er maar een praktische aanpak zou worden gekozen. In dat geval moet er wel per trein een plan worden gemaakt, omdat er per trein kwaliteitsverschillen aan het licht kwamen.

Bij het onderzoek is gekeken naar het stroomsysteem, de deuren, de software die fouten detecteert, de kosten van onderhoud, het productieproces van de trein en de afronding van de bouw van de trein.

Het bureau houdt in het rapport een slag om de arm met betrekking tot stroomvoorziening, omdat daarover niet genoeg gegevens beschikbaar waren.

Softwareproblemen

De problemen met de trein gaan verder dan de hardware alleen. Ook de software blijkt de nodige fouten te hebben. AnsaldoBreda was hier al wel van op de hoogte en voerde volgens het onderzoeksbureau verbeteringen door. Ook verbeterde de bouwer het kwaliteitsproces.

Verder erkent Mott MacDonald dat het ingewikkeld is de trein goed te onderhouden. Vooral onderhoud aan de deuren blijkt een pijnpunt. Ook is nog niet in de praktijk bewezen hoe kostbaar het rijdend houden van de V250 uiteindelijk zal blijken.

Toch bruikbaar

Ondanks alle problemen betekent dit volgens het onderzoeksbrueau niet dat de V250 niet te gebruiken zou zijn. "Mott MacDonald gelooft dat het technisch mogelijk is om samen met AnsaldoBreda een herstelplan te maken dat de ervaren defecten en kwaliteitsproblemen oplost en waarbij een robuust en omvattend onderhoudsplan gemaakt wordt", schrijven de onderzoekers.

Inmiddels blijkt AnsaldoBreda het probleem bij onderhoud van de deuren van de trein onder controle te hebben. Die zouden ook weer volgens specificatie functioneren. Dat is een belangrijk punt omdat een van de grootste kritiekpunten op de V250 het probleem met de deuren behelsde.

Het onderzoeksbureau prijst het ontwerp van de trein en de productiemethode ervan.

Nieuwe problemen

Wel waarschuwt het bedrijf dat eerst moet worden onderzocht of de geconstateerde problemen geen nieuwe problemen maskeren. Dat zou zo kunnen zijn omdat het het systeem dat fouten registreert zelf ook problemen kent.

Op diverse momenten heeft fabrikant AnsaldoBreda erkend problemen te hebben, maar aan een oplossing te werken.

In de conclusie stellen de onderzoekers dat de V250 grotendeels voldoet aan de eisen die zijn gesteld. Daarbij wijst de organisatie op de goedkeuring die autoriteiten in België en Nederland aan de treinen gaven.