Hulpbehoevende ouderen kunnen vanaf 2015 een dringend verzoek verwachten van hun gemeente om in ruil voor zorg vrijwilligerswerk te verrichten. 

Dat staat in een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, zo schrijft de Volkskrant donderdag. 

"Eenzaamheid kan mogelijk worden verminderd door bijvoorbeeld ouderen te laten voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand'', schrijft PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit vrijwilligerswerk mag van Van Rijn niet verplicht worden opgelegd, meldt de krant. Maar gemeenten krijgen hierdoor wel de ruimte om ouderen, zieken en gehandicapten op indringende wijze voor te houden dat zij in ruil voor de zorg die zij ontvangen "best iets terug mogen doen voor de samenleving". 

De Volkskrant kon het voorstel van de staatssecretaris inzien nadat het een beroep had gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur.