Islamitisch voortgezet onderwijs in Nederland blijft bestaan.

Ibn Ghaldoun, de enige school die dit soort onderwijs nu aanbiedt, vraagt faillissement aan, maar de 630 leerlingen worden tijdelijk ondergebracht bij de christelijke scholengemeenschap Melanchton in Rotterdam.

Dat maakte Wim Littooij woensdag namens de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam bekend.

Alle leerlingen blijven naar school gaan op de twee locaties van de voormalige Rotterdamse school Ibn Ghaldoun. De gemeente gaat nu wel op zoek naar betere huisvesting, omdat de huidige twee gebouwen in slechte staat zijn.

Vanaf 1 augustus 2014 wordt de tijdelijke school verzelfstandigd en krijgt deze een andere stichtingsnaam en een nieuw bestuur. Welke naam die school krijgt, is nog niet bekend.

Eindexamens

Ibn Ghaldoun kwam voor de zomer in opspraak toen bleek dat er maar liefst 27 eindexamens uit de kluiskamer waren gestolen. Vorige maand liet staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs weten dat hij de bekostiging per 1 november stop gaat zetten, omdat hij geen toekomst meer ziet in de middelbare school.

De leerlingen worden overgenomen door drie schoolbesturen, te weten het Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO), Stichting LMC Voortgezet Onderwijs en Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam.

De schoolbesturen tekenden daartoe woensdag samen met de gemeente Rotterdam de overeenkomst. Littooij, ook bestuursvoorzitter van het CVO, maakte in juli bekend te gaan onderzoeken of het Ibn Ghaldoun onder de christelijke paraplu geplaatst kon worden.

Extra geld

De schoolbesturen krijgen extra geld van het ministerie van Onderwijs. Dat is bovenop de reguliere bekostiging die iedere leerling ontvangt, zo heeft staatssecretaris Sander Dekker laten weten.

"Op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs ken ik bekostiging voor deze leerlingen toe aan het schoolbestuur dat het onderwijs aan deze leerlingen gaat verzorgen om hen zo in staat te stellen kwalitatief goed onderwijs te bieden’’, schrijft hij.

Eenmalig

Daarnaast ontvangt de school vanwege de uitzonderlijke situatie per leerling eenmalig 1500 euro aan aanvullende bekostiging. Dit is bedoeld voor extra ondersteuning en lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken.

Dekker laat momenteel onderzoeken of er in de examenketen dingen zijn misgegaan of beter kunnen. De uitkomsten daarvan worden in november verwacht. ''Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek beslis ik welke maatregelen ik neem om de examenketen te versterken.’’

Schuld

Door deze constructie kan het islamitisch onderwijs in Rotterdam met een schone lei beginnen. Want de schuld van ruim 1,3 miljoen euro wordt door het faillissement kwijtgescholden. Ook kan al het personeel worden ontslagen. Voor het overgrote deel worden er nieuwe leraren aangetrokken.

''De gekozen constructie is de beste oplossing voor iedereen'', stelt Littooij. ''Het alternatief was dat ruim zeshonderd leerlingen tijdens dit schooljaar verspreid moesten worden over wel 25 tot 30 scholen door heel Rotterdam. Dat zou van zowel de leerlingen als de scholen stevige aanpassingen hebben gevraagd en voor niemand wenselijk zijn geweest.’’

Bekijk de verklaring van wethouder Littooij: