Non-profitorganisatie Urgenda gaat een poging doen om via de rechter een ambitieuzer klimaatbeleid af te dwingen.

De stichting heeft een dagvaarding opgesteld waarin geëist wordt dat de Nederlandse staat plannen moet maken om de uitstoot van broeikasgassen in een tijdsbestek van krap zeven jaar met 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Volgens de organisatie laat de politiek het afweten en zijn volgende generaties daar de dupe van. De procedure is gebaseerd op het argument dat de staat ''onrechtmatig handelt door het niet voeren van adequaat klimaatbeleid''.

De dagvaarding staat sinds zaterdag online en wordt op 23 oktober ingediend namens iedereen die zich meldt als mede-eiser.

IPCC

Inhoudelijk baseert Urgenda zich vooral op de rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dat VN-orgaan van klimaatwetenschappers constateerde in een vrijdag verschenen rapport dat het voor 95 procent zeker is dat de mens sinds het midden van de vorige eeuw verantwoordelijk is voor de oplopende temperaturen op aarde.