Na ontpoldering zal de Hedwigepolder veel sneller opslibben dan tot dusver is aangenomen.

Dat concludeert de Partij van Zeeland (PvZ) op basis van een studie van het onderzoeksbureau Svasek Hydraulics naar de gevolgen van ontpolderen.

''Op basis van dit rapport mag je concluderen dat door het ontpolderen niet het beoogde doel wordt bereikt om een zo groot mogelijk duurzaam slik -en schorgebied te realiseren'', stelt fractievoorzitter Johan Robesin van de PvZ.

De partij gaat daarom een motie indienen vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten van Zeeland. De partij wil dat het college van Gedeputeerde Staten de medewerking aan ontpoldering voorlopig opschort.

Extra onderhoud

De PvZ stelt dat bekend was dat de Hedwigepolder na ontpolderen zou opslibben. Een 'opslibbing' van maximaal 1 centimeter gemiddeld per jaar zou acceptabel zijn als er structureel extra onderhoud wordt gedaan.

Volgens de partij wordt in het nieuwe rapport op basis van de nieuwste rekenmodellen vastgesteld dat de 'opslibbing' jaarlijks zeker 5 tot 10 centimeter is.

Gesteggel

In december nam het kabinet het besluit de Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen onder water te zetten, na jarenlang gesteggel. Tegenstanders van het plan vinden dat er in de loop der jaren al genoeg landbouwgrond verloren is gegaan.

De actiegroep Red onze Polder heeft ruim 1000 zienswijzen verzameld, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het laten binnenstromen van zout water in het gebied. De actievoerders gaan het pakket vrijdag voor het begin van de vergadering van Provinciale Staten aanbieden aan gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen.