KWF Kankerbestrijding zou minder geld aan onderzoek besteden dan de organisatie zelf beweert.

Dat meldt NRC Handelsblad donderdag. Volgens de krant zou de organisatie slechts 48 procent van haar inkomen aan onderzoek besteden, terwijl het goede doel zelf beweert dat dit 80 procent is.

In 2012 zou er 146 miljoen zijn binnengekomen, meldt de krant. KWF ontkent dit in hetzelfde artikel en spreekt van "onhandige communicatie".

De organisatie zou er naar streven om 80 procent van de uitgaven te besteden aan onderzoek en dus niet 80 procent van de inkomsten. KWF zegt bovendien dat een deel van zijn campagne- en wervingskosten als "besteding aan wetenschappelijk onderzoek" staan.

Verklaring

KWF Kankerbestrijding komt in een reactie op de berichtgeving in het NRC met de volgende verklaring: "We hebben als richtlijn dat 80% van de uitgaven aan doelbesteding aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed. En 20 procent aan patientenondersteuning en preventie." 

"Doelbesteding is totale inkomsten minus de kosten. De kosten die KWF maakt zijn werving en beheer en administratie. Totaal maakten we in 2012 16 procent kosten", aldus de verklaring.

Jaarrekening

"Dit betekent dat van iedere opgehaalde euro 84 cent (afgerond) naar doelbesteding gaat. Ongeveer 80 procent van deze 84 cent gaat naar onderzoek. Al deze cijfers staan in onze jaarrekening (pagina 66 van ons jaarverslag) en zijn beschikbaar op onze website (pdf)", benadrukt KWF. "NRC heeft al deze cijfers van ons gekregen met een uitgebreide toelichting, maar meent ten onrechte tot een andere conclusie te komen."
 
"Volgens NRC beweert KWF dat 80 procent van haar totale inkomsten naar onderzoek gaat. Dit is verklaarbaar omdat in een enkele uitgave van KWF dit niet juist is gecommuniceerd. In onze jaarrekening, maar ook op onze website staat onder het kopje 'waar gaat uw geld naartoe?' het goede verhaal gecommuniceerd. Ook dit wist NRC."