In het centrum van Zutphen zijn de restanten van een middeleeuwse knuppelweg blootgelegd. 

De houten weg lag onder de Apenstert, een weg die ook niet meer bestaat, doordat die in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement is weggevaagd.

Knuppelpaden werden in de Middeleeuwen aangelegd om moerassig terrein alsnog over te kunnen steken. Bij Eindhoven werd in 1953 bij opgravingen een knuppelweg gevonden.

Het is voor het eerst dat de onderconstructie van zo'n weg uit de 13e eeuw is opgegraven. Stadsarcheoloog Michel Groothedde noemde dat woensdag "een unieke vondst".

Het wegdeel dat Groothedde onderzoekt, steunde op een raamwerk van zware elzenhouten stammen. Daarmee werd voorkomen dat de houten balken van het wegdek wegzakten.

Onbebouwd

Het terrein waar de verdwenen weg liep, bleef door de eeuwen heen grotendeels onbebouwd. Daardoor bleef de houten weg in de ondergrond goed bewaard.

Zutphen telde 25 tot 30 houten wegen, allemaal in de 13e eeuw aangelegd. In de meeste middeleeuwse steden was hooguit de hoofdstraat voorzien van een houten wegdek.

De gevonden wegen worden weer afgedekt om het terrein geschikt te maken voor woningbouw.