Het dorp Moerdijk zit de ontwikkeling van de haven Moerdijk in de weg. Het dorp zou moeten wijken voor groei van de haven en het industrieterrein. 

Voormalig minister Ed Nijpels heeft dat geadviseerd aan de aandeelhouders, de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant.

Nijpels leidt de commissie van advies bij het opstellen van een strategie voor het Havenschap Moerdijk.

De keus voor ontwikkeling van de haven én behoud van het dorp is volgens hem "niet realistisch", zo staat in het advies dat woensdag is gepubliceerd (pdf).

Nijpels waarschuwt dat de discussie over de leefbaarheid in het dorp blijft terugkeren als er nu geen fundamentele keuze wordt gemaakt.

Woonkern

De gemeente en provincie houden echter vast aan hun plan. Burgemeester Jac Klijs van Moerdijk ziet geen noodzaak om afscheid te nemen van Moerdijk als woonplaats.

''Uiteraard hebben we het advies uiterst serieus genomen. Maar we denken dat we het dorp een perspectief kunnen bieden als woonkern. Bovendien kom je aan het dagelijks leven van mensen. Dat doe je niet zomaar.''

Bekijk beelden: