Nederlanders onderschatten het gevaar van rondtrekkende Roma-bendes. Het zijn zeer professionele, goed georganiseerde en getrainde criminelen die stelen in opdracht.

Dat zeggen Utrechtse criminologen deze week in Vrij Nederland.

Het grootste gevaar komt volgens onderzoeker Dina Siegel van zakkenrollers, auto- en winkeldieven, skimmers, oplichters, inbrekers en bedelaars.

Deze zogenaamde mobiele daders zijn volgens het onderzoek zeer professionele, goed georganiseerde en getrainde criminelen die stelen in opdracht. Ze weten van tevoren precies hoeveel en wat ze willen, welk merk en welk type. Het verdiende geld vloeit grotendeels terug naar hun thuisland, waar het wordt geïnvesteerd in vastgoed en auto's.

Siegel zegt in het weekblad: "Het zijn geen criminele nomaden die voor zichzelf werken, niet een paar Roemenen die tijdens Gay Pride mobieltjes stelen. Deze mensen worden gestuurd om in Nederland driehonderd, vierhonderd toestellen te stelen voor de criminele markt."

Volgens Siegel zien de daders Nederlanders als 'goedgelovige' mensen die 'naïef'  in het leven staan. "Ze denken dat het komt omdat Nederland een multicultureel land is en we gewend zijn aan vreemdelingen. Daarom zijn we niet argwanend genoegd."

Schade

Volgens belangenorganisatie Detailhandel Nederland berokkenen ze de Nederlandse middenstand jaarlijks voor zo'n 250 miljoen euro schade, waarvan 206 miljoen euro voor winkeldiefstal en tussen de 40 en 50 miljoen euro voor winkelinbraak.

Uit gegevens van de politie blijkt dat 21 procent van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door mobiele dadergroepen uit Midden- en Oost-Europa, waarbij de Roemenen bovenaan staan.

Volgens Siegel blijkt uit haar onderzoek dat dat bijna allemaal Roma zijn. Ze geeft in het blad toe dat ze een taboe doorbreekt. "Het is niet mijn eigen mening, het is een constatering: zakkenrollers, bedelaars en winkeldieven zijn voor het grootste deel Roma."

'Naïef'

Siegel wijst in Vrij Nederland op een Kamerbrief van minister Ivo Opstelten van Justitie van twee jaar geleden, waarin hij zich "nog afvroeg of er wel sprake was van mobiel banditisme in Nederland". De onderzoekster: "Dat was ontzettend naïef, dat wil ik met dit onderzoek ook duidelijk maken. Het is een enorm probleem, dat nog gaat groeien."

Volgens haar zijn Frankrijk en Spanje repressiever geworen, waardoor veel Roma-bendes van daar naar het noorden trekken.

Inmiddels is de Nationale Politie in Nederland volgens het blad wel bezig met de aanpak van misdaad van rondtrekkende buitenlandse bendes.

Onderzoek

Professor Siegel, verbonden aan het Utrechtse Willem Pompe Instituut voor Strafrecht-wetenschappen, deed vorig jaar onderzoek naar rondtrekkende Oost- en Centraal-Europese bendes in Nederland.

In opdracht van Politie & Wetenschap, een onderdeel van de Politie-academie, keken de onderzoeker en haar team over de periode 2008-2012 naar de samenstelling van die bendes, naar de delicten, de werkwijze, de eindbestemming van de buit en de preventie- en repressiemaatregelen van de overheid.

Ze interviewden 127 betrokkenen, onder wie politiemensen, daders, wetenschappers, gedetineerden, helers en marktkooplui.